Telefon: 0524-23456

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

På Gullmarsgården ingår kvalitetsarbetet i våra dagliga rutiner. Ledningsgruppen går regelbundet igenom våra insatser för att säkerställa patientsäkerheten. Vi skall veta att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle av rätt orsak.

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete inom hela vår verksamhet. Vi använder oss av allt från ny kunskap, beprövad erfarenhet, avvikelserapporter samt samarbete med övriga vårdinstanser.

Vi fortsätter att utveckla medarbetarnas kompetens och använder den till att säkerställa en god miljö för våra boende.

Styrdokument

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Risk- och händelseanalys

På Gullmarsgården använder vi oss av både risk- och händelseanalys. Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för enskilda individer vid planerade förändringar och analysera varför allvarliga händelser uppstått.

Varför ska man göra riskanalys?

 • Förebygga icke önskvärda händelser vid planerade förändringar
 • Reducera onödiga risker

Varför ska man göra händelseanalys?

 • Utreda varför en felhändelse uppstått
 • Undanröja eller minska risken för att liknande händelser skall uppstå igen

Initiativtagare

 • Verksamhetsansvarig
 • Föreståndare
 • Gruppchef
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Syfte:

Syftet är att undanröja eller minska risken för att liknande händelser skall uppstå samt att arbetet är en del av det systematiska kvalitets- och klientsäkerhetsarbetet.

Exempel på risk- och händelseområden:

 • Hot- och våldsituationer
 • kommunikation och information
 • omorganisationer och omflyttningar
 • läkemedel
 • fall
 • trycksår

 • infektion och smittspridning
 • fördröjd, utebliven insats eller ej verkställt beslut
 • felaktigt utförd vård och behandling
 • övergrepp; psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt

Om Gullmarsgården

Gullmarsgården erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att bemöta de boende på ett förtroendefullt sätt.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning. Hos oss upplever man Struktur, Trygghet, Relationer och Delaktighet. Vi ser människor förändras!

Mer om Gullmarsgården


Webbplatser inom verksamheten

Ur dagboken

 • renovering
  Fasadrenovering
  Under sommaren 2018 fick Gullmarsgården en ny kostym. Nya fönster har satts in...
 • växthuset prunkar
  Växthuset prunkar!
  Växthuset som vi byggde i början av maj är nu en fröjd att...
 • växthus Gullmarsgården
  Växthusbygge
  Nu bygger vi växthus på Gullmarsgården. Vi planerar att växthuset är klart inom...

Adress & hitta hit

Gullmarsgården
Gläborg 66
455 91 Munkedal

Tel: 0524-234 56
E-post: info[@]gullmarsgarden.se
Org.nr: 556794-4094

Hitta hit