Telefon: 0524-23456

GDPR

GDPR

och dokumentationsrutiner

På Gullmarsgården har vi lång erfarenhet av att arbeta med och hantera konfidentiell information, ex. journalföring. Det är viktigt för oss att både personal och boende och placerande instans känner sig trygg med hur vi använder personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

 

  • Gällande personalen har ledningen endast samlat in godkända personuppgifter om utifall att en personal skadas och anhöriga behöver underrättas alternativt i kontakt med sjukvård. Denna lista uppdateras kontinuerligt och finns inlåst i personalrum.
  • Vi använder Hogia lönesystem där tillförlitlig gallring av lönesystemet tillämpas.
  • Vi arbetar under sekretess och får endast prata om den boende med utomstående om denne har givit sitt medgivande till detta.
  • Vi använder digitalt journalsystem med personligt inlogg som systemoperatören tagit fram enligt den nya GDPR-lagen. Då vi lyder under Hälso-sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen så dokumenterar vi i en HSL och en SoL-del.
  • All dokumentation förs digitalt men den pappersjournal vi ändock behöver upprätta förvaras inlåst och separat i personalrum.
  • Journaler sparas separat, enligt lagstiftning under en viss tid, för att sedan förstöras.

Om Gullmarsgården

Gullmarsgården erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att bemöta de boende på ett förtroendefullt sätt.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning. Hos oss upplever man Struktur, Trygghet, Relationer och Delaktighet. Vi ser människor förändras!

Mer om Gullmarsgården


Webbplatser inom verksamheten

Ur dagboken

 • renovering
  Fasadrenovering
  Under sommaren 2018 fick Gullmarsgården en ny kostym. Nya fönster har satts in...
 • växthuset prunkar
  Växthuset prunkar!
  Växthuset som vi byggde i början av maj är nu en fröjd att...
 • växthus Gullmarsgården
  Växthusbygge
  Nu bygger vi växthus på Gullmarsgården. Vi planerar att växthuset är klart inom...

Adress & hitta hit

Gullmarsgården
Gläborg 66
455 91 Munkedal

Tel: 0524-234 56
E-post: info[@]gullmarsgarden.se
Org.nr: 556794-4094

Hitta hit